Afslag på aktindsigt i advokatkorrespondance stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 3. november 2020 stadfæstet Aalborg Vand A/S’ afgørelse om afslag på aktindsigt i en korrespondance mellem Aalborg Vand A/S, selskabets forsikringsselskab og den tilknyttede advokat. Nævnets afgørelse er truffet efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 4, og miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, jf. § 4 a.

Sagen drejede sig om et afslag på aktindsigt i en korrespondance mellem Aalborg Vand A/S, selskabets forsikringsselskab og den tilknyttede advokat vedrørende en igangværende forsikringssag om en vandskade i ansøgerens bolig.

Som begrundelse for afslaget oplyste Aalborg Vand A/S, at korrespondancen indeholdt forsikringens og advokatens foreløbige vurdering af sagen, samt oplysninger om strategi i forhold til det videre forløb og en eventuel retssag, herunder i forhold til indgåelse af forlig. Endvidere vurderede selskabet, at det ikke var muligt at meddele aktindsigt i oplysninger i korrespondancen om sagens faktiske omstændigheder, fordi de oplysninger om faktiske omstændigheder, der indgår i korrespondancen, var meget nært knyttet til bemærkningerne fra den juridiske rådgiver, og derfor ikke vil kunne udleveres uden at give indsigt selskabets overvejelser om retssagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderede, at sagen skulle behandles efter reglerne i miljøoplysningsloven – og dermed reglerne i 1985-offentlighedsloven.

Her var det nævnets vurdering, at korrespondancen mellem Aalborg Vand A/S, forsikringen og advokaten var omfattet af anvendelsesområdet for 1985-offentlighedslovens § 10, nr. 4 – der angiver, at retten til aktindsigt ikke omfatter myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. Nævnet lagde her vægt på, at korrespondancen indeholder advokatens vurdering af forhold, som vedrører en verserende retssag mellem ansøgeren og Aalborg Vand A/S.

Konkret fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet heller ikke grundlag for at tilsidesætte Aalborg Vand A/S’ vurdering af, at det ikke var muligt at meddele aktindsigt i de faktiske oplysninger, der indgik i korrespondancen. Nævnet lagde her vægt på Aalborg Vand A/S’ vurdering af, at de faktiske oplysninger var meget nært knyttede til bemærkningerne fra den juridiske rådgiver, og at det derfor ikke var muligt at udlevere oplysningerne uden at afsløre indholdet af den juridiske rådgivers overvejelser.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 3. november 2020 (sagsnr. 20/08829) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.