Afgørelse vedr. Sdr. Felding Varmeværks omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet traf den 6. januar 2021 afgørelse i en sag vedrørende manglende dokumentation for et varmeværks indberettede energispareomkostninger for 2018.

Afgørelsen følger af Forsyningstilsynets tilsyn vedrørende varmeværkets omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn var en af Forsyningstilsynets stikprøvekontroller, der skulle afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet fandt, at varmeværket ikke kunne dokumentere det indberettede beløb. Varmeværket blev derfor påbudt at ændre sin regnskabsførelse og til at dokumentere, at det for meget opkrævede beløb efterfølgende var blevet fraregnet det opkrævede hos varmeforbrugerne, for den i sagen omhandlede energispareomkostning.

Afgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.