Afgørelse om aktindsigt i kloakeringssag

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 29. september 2020 truffet afgørelse om aktindsigt i en kloakeringssag i medfør af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, og stk. 3, jf. § 4a, således at et spildevandsselskabs delvise afslag på aktindsigt i dokumenter i en kloakeringssag blev ændret til fuld aktindsigt.

Adressaten til afgørelsen klagede over kommunens afgørelse, idet han mente, at der burde meddeles aktindsigt i de interne dokumenter, som selskabet havde undtaget fra aktindsigten.

Nævnet vurderede, at størstedelen af de bilag, der var undtaget fra aktindsigten, var blevet udvekslet mellem kommunen, spildevandsselskabet og selskabets advokat, og derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt efter 2012-forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3. Alligevel fandt nævnet, at der skulle gives aktindsigt i dokumenterne, fordi dokumenterne var blevet udvekslet med udenforstående, hvorved det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen, måtte anses for opgivet.

Et andet dokument undtaget fra aktindsigten var slet ikke omfattet af anvendelsesområdet for 2012-forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3, fordi det ikke var udvekslet med en rådgiver eller lignende, men alene blandt medarbejdere i kommunen, og det kunne således ikke undtages for aktindsigten.

Miljø- og Fødevareklagenævnet lagde vægt på, at spildevandsselskabet i medfør af miljøoplysningslovens § 2, stk. 3 ikke på tilstrækkelig vis havde begrundet, hvorfor afvejningen i medfør af bestemmelsen skulle falde ud til selskabets fordel. Nævnet vurderede i den forbindelse, at klagers og offentlighedens interesse i at få kendskab til de undtagne dokumenter vejede tungere end spildevandsselskabets interesse i at afslå udlevering af dokumenterne. Selskabet skulle derfor udlevere samtlige bilag vedrørende den omhandlede ejendom.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse af 29. september 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.