Ændring af bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere (høringsudkast)

Erhvervsstyrelsen har den 21. oktober 2019 udsendt høringsudkast til flere bekendtgørelser, der relaterer sig til reelle ejere.

Baggrunden er, at der er vedtaget ændringer af reglerne om reelle ejere (lov nr. 554/2019) og lov om ændring af hvidvaskloven (lov nr. 553/2019). Lovændringerne gennemfører 5. hvidvaskdirektiv, og træder i kraft den 10. januar 2020, der er direktivets implementeringsfrist.

Erhvervsstyrelsen har som følge af de vedtagne lovændringer – nævnt ovenfor – sendt udkast til nedenstående bekendtgørelser i høring:

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk
  • Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
  • Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere.

Formålet er bl.a. at øge gennemsigtigheden i virksomheders ejerforhold, herunder registrering af reelle ejere af truster og lignende juridiske arrangementer. Bekendtgørelserne understøtter ændringerne i reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv.

I ejerregistreringsbekendtgørelsen (nr. 1) og CVR-bekendtgørelsen (nr. 2) indføres krav til registrering af reelle ejere af udenlandske truster (fonde) og lignende juridiske arrangementer samt grundregistrering af disse. I ejerregistreringsbekendtgørelsen indføres desuden mulighed for, at oplysninger om reelle ejere helt eller delvis kan undtages fra offentliggørelse i konkrete tilfælde, hvor der må være en særlig risiko forbundet hermed for den reelle ejer.

Ejerregisterbekendtgørelsen forventes at træde i kraft 10. januar 2020.

Høringsfristen er 18. november 2019.

Høringsudkastet til ændring af ejerregisterbekendtgørelsen kan ses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.