Kommunalt ejede forsyningsselskaber får lov til at vælge privat inddrivelse

I mere end 10 år har kommunalt ejede forsyningsselskaber været forpligtet til at bruge SKAT (i dag: Gældsstyrelsen) til inddrivelse af selskabernes restancer. Et nyt lovforslag lægger nu op til en ændring af den praksis.

En kommende ændring af inddrivelsesloven skal fremadrettet gøre det muligt for de kommunalt ejede forsyningsselskaber at fravælge den offentlige inddrivelse. Der lægges op til en ”alt eller intet løsning”, hvor et forsyningsselskab, der fravælger offentlig inddrivelse, skal bruge privat inddrivelse/inkasso til alle sin restancer.

Forsyningsselskaber, der ønsker at gøre brug af privat inddrivelse, skal meddele dette til Gældsstyrelsen (restanceinddrivelsesmyndigheden) inden 1. april 2020. Meddelelsen får virkning med det samme for fordringer, der ikke allerede er under inddrivelse. Forsyningsselskabet kan vælge at indtræde i den offentlige inddrivelse igen, når der er gået mindst 3 år fra meddelelsen om ”opsigelse”.

Vælger et kommunalt ejet forsyningsselskab privat inddrivelse, får forsyningsselskabet fremadrettet mulighed for at overvælte omkostningerne ved den private inddrivelse på skyldneren efter de almindelige regler i renteloven – på samme måde som det er tilfældet for privatejede forsyningsselskaber.

Det forventes, at lovændringen træder i kraft til årsskiftet.

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø er vi i vores Forsyningsinkasso-team klar til at hjælpe forsyningsselskaberne med inddrivelsesopgaverne. Kontakt os gerne for en uformel drøftelse af mulighederne for privat inddrivelse. Vi giver også gerne et godt tilbud på vores assistance.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.