Kommunale solcelleanlæg – et problembarn

Kommuner vil gerne være en synlig deltager i den grønne omstilling ved opsætning af solcelleanlæg på tage af kommunale institutioner og bygninger. I august måned har man imidlertid i dagspressen kunne læse, at solcelleanlæg i op mod 70 kommuner er ulovlige, og Energistyrelsen derfor har bedt den kommunale tilsynsmyndighed om at se nærmere herpå.

Ulovligheden i de kommunale solcelleanlæg består i, at anlæggene ikke er udskilt i særskilt selskab, men indgår i den kommunale forvaltning. Fordelene ved at have anlæggene i den kommunale forvaltning er, at anlæggene kan anvendes af kommunen i forbindelse med nettoafregning af kommunens elforbrug.

Advokatfirmaet Energi & Miljø har undersøgt, hvilke muligheder kommunerne har for at agere, inden Ankestyrelsen retter henvendelse. Kommunen kan overveje følgende i prioriteret orden:

  • Søge dispensation fra selskabsudskillelseskravet, hvis solcelleanlægget er opført i forbindelse med nybyggeri
  • Overveje, om der skal ske ombytning af solcelleanlægget med et andet solcelleanlæg, som allerede har fået tilsagn om dispensation
  • Sælge anlægget – gerne i en pulje sammen med flere kommuner
  • Udskille anlægget i særskilt selskab – gerne i en pulje sammen med flere kommuner
  • Nedtage anlægget
Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.