Ændring af store fyr-bekendtgørelsen i høring

Miljøstyrelsen sendte i perioden fra 30. oktober til 26. november 2020 et udkast til en ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i høring. Ændringen går ud på, at man vil indføre et nyt digitalt indberetningssystem.

Udkastet kommer på baggrund af, at man i EU længe har arbejdet på at lave ny og bedre struktur for indberetning af miljøoplysninger, herunder fra store fyringsanlæg. I medfør af den gældende bekendtgørelse indberetter virksomheder allerede data for de store fyringsanlæg til myndighederne. Indberetningen foregår på nuværende tidspunkt ikke digitalt, hvorfor Miljøstyrelsen i udkastet foreslår en ny todelt model for digital indberetning. Efter den nye model skal tilsynsmyndigheden hvert år indberette og opdatere stamdata, herunder anlægskapacitet, anlægstype og eventuelle dispensationer i den digitale miljøadministration (DMA).

Ifølge høringsudkastet skal en række af bestemmelserne i den nuværende bekendtgørelse ophæves, og i stedet indsættes et nyt kapitel, der beskriver reglerne for indberetning af miljøoplysninger om store fyringsanlæg. Miljøstyrelsen har vurderet, at ændringerne ikke vil få væsentlige administrative eller erhvervsøkonomiske konsekvenser for hverken tilsynsmyndighederne eller virksomhederne, da tidsforbruget ved det nye digitale indberetningssystem bør svare til det tidsforbruget, som tilsynsmyndigheden eller virksomheden hidtil har anvendt på at indberette oplysninger og data.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 30. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.