Morgenmøde: Vandrammedirektivet og miljøvurdering af spildevandsplaner

Den 12. september 2023 kl. 10.00-14.00 hos Ballerup Kommune

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et gratis morgenmøde om vandrammedirektivet og spildevandsplanlægning hos Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Miljøvurderingsloven: Vi gennemgår reglerne i miljøvurderingsloven i et ”spildevandsperspektiv”.
  • Aktuel nævnspraksis: Vi kigger nærmere på den mest aktuelle nævnspraksis, herunder Miljø- og Fødevareklagenævenets afgørelse i ”Horsens-sagen”, og ser på særlige opmærksomhedspunkter i forhold til udledningstilladelser mv. Eventuelle udmeldinger fra Miljøstyrelsen om ændret praksis eller nye vejledninger som en følge af nævnspraksis bliver ligeledes drøftet.
  • Spildevandsplanlægning: Vi diskuterer i fællesskab, hvilke principper vi fremadrettet skal anvende i forhold til oplysningsgrundlaget for spildevandsplanen ctr. oplysningsgrundlaget i den konkrete regulering.
  • Øvrige nyheder: Skulle der blive overskydende tid, vil øvrige, relevante juridiske nyheder på spildevandsområdet blive gennemgået.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Tilmelding

Tilmelding kan ske her.

Tilmeldingsfristen er den 5. september 2023.

Materiale

PowerPoint-præsentation findes i PDF-udgave her.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.