Morgenmøde: Juridiske nyheder på spildevandsområdet

Den 27. februar 2024 kl. 09.00-13.00 på ARoS – og Teams kl. 09.15-12.15

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde på ARoS om juridiske nyheder på spildevandsområdet – denne gang med særligt fokus på vandrammedirektivet og spildevandsprojekter. Morgenmødet er inklusive morgenmad og frokost. Deltagelse er gratis.

Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams.

Program

  • Ændring af vandsektorloven: Vi gennemgår ændringerne af vandsektorloven og bestemmelsernes betydning for den økonomiske regulering og kommunernes takstgodkendelse.
  • Miljøvurderingsloven og nævnspraksis på spildevandsområdet: Vi samler op miljøvurderingsloven og den mest aktuelle nævnspraksis, herunder Miljø- og Fødevareklagenævenets afgørelse i ”Horsens-sagen”. Ud fra praksis fokuserer vi på problemstillinger i forhold til den retlige ramme for håndteringen – og navnlig udledningen – af spildevand.
  • Teknisk vand: Vi sætter fokus på de retlige rammer for anvendelsen af renset spildevand til procesformål, herunder PtX.
  • Klimatilpasning: Vi følger op på implementeringen af reglerne i omkostningsbekendtgørelsen og serviceniveaubekendtgørelsen og reglernes betydning for spildevandsselskabernes opgavevaretagelse.
  • ESG: Vi sætter rammerne for EU’s nye bæredygtighedsstandard og kommer ind på, hvordan den kan have indflydelse konkret på spildevandsområdet.
  • Øvrige nyheder: Skulle der blive overskydende tid, vil øvrige, relevante juridiske nyheder på spildevandsområdet blive gennemgået.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Tilmelding

Tilmeld dig morgenmødet på ARoS ved at sende en mail til sekretær Andrea Fløche Nielsen, afn@eom.dk, senest den 16. februar 2024.

Tilmeld dig livestreaming via Microsoft Teams her.

Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende arrangementer.

Praktisk information

Morgenmødet afholdes på ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus C.

Dørene åbner kl. 09.00, hvor vi byder på lidt morgenmad. Morgenmødet slutter kl. 12.15 med efterfølgende frokost.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.