shutterstock_226182247

Morgenmøde: Juridiske nyheder på spildevandsområdet

Den 14. september 2023 kl. 09.00-13.00 på ARoS – og Teams kl. 09.15-12.15

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde på ARoS om juridiske nyheder på spildevandsområdet – denne gang med særligt fokus på vandrammedirektivet og spildevandsprojekter. Morgenmødet er inkl. morgenmad og frokost. Deltagelse er gratis.

Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams.

Program

  • Miljøvurderingsloven: Vi gennemgår reglerne i miljøvurderingsloven i et ”spildevandsperspektiv”.
  • Aktuel nævnspraksis: Vi kigger nærmere på den mest aktuelle nævnspraksis, herunder Miljø- og Fødevareklagenævenets afgørelse i ”Horsens-sagen”, og ser på særlige opmærksomhedspunkter i forhold til udledningstilladelser mv. Eventuelle udmeldinger fra Miljøstyrelsen om ændret praksis eller nye vejledninger som en følge af nævnspraksis bliver ligeledes drøftet.
  • Status på ændringerne af vandsektorloven: Lovforslaget til den kommende økonomiske regulering af vandsektoren har ladet vente på sig. Vi samler op og gennemgår nyt om arbejdet med vandsektorreformen.
  • Øvrige nyheder: Skulle der blive overskydende tid, vil øvrige, relevante juridiske nyheder på spildevandsområdet blive gennemgået.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Tilmelding

Tilmeld dig morgenmødet på ARoS ved at sende en mail til sekretær Andrea Fløche Nielsen, afn@eom.dk, senest den 5. september 2023.

Tilmeld dig livestreaming via Microsoft Teams her.

Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende arrangementer.

Materiale

PowerPoint-præsentation findes i PDF-udgave her.

Optagelse fra morgenmødet findes her.

Praktisk information

Morgenmødet afholdes på ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus C.

Dørene åbner kl. 09.00, hvor vi byder på lidt morgenmad. Morgenmødet slutter kl. 12.15 med efterfølgende frokost.

Undervisere

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.