Webinar 03-11-2021: Juridiske nyheder på spildevandsområdet

Den 3. november 2021 kl. 10:00-14:00 via Teams

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et gratis webinar om juridiske nyheder på spildevandsområdet, som erstatning for morgenmødet, vi sædvanligvis holder hos Ballerup Kommune.

Henset til den aktuelle COVID-19 situation planlægger vi at afholde morgenmødet digitalt. Skulle det blive muligt at afholde morgenmødet fysisk hos Ballerup Kommune, vil det blive den 3. november 2021 kl. 10.00-14.00 i Atriet, Ballerup Kommune. Alle tilmeldte vil blive informeret herom direkte – og vi vil stadig bestræbe os på fortsat at gøre det muligt at deltage via Teams.

Program

  • Forsyningspligten: Højesteret har sat det endelige punktum i HOFOR-sagen. Vi gennemgår principperne i dommen og lægger op til en dialog om perspektiverne for fremtiden.
  • Ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg: Vi kigger nærmere på regler og muligheder for ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og principperne for fastsættelse af erstatning.
  • Status på klimatilpasning: Der er varslet statslige vejledninger til ”klimatilpasningsloven” i løbet af efteråret. Vi følger op på de nye regler om klimatilpasning og giver status på vejledningerne.
  • Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Der er sat tid af på webinaret til at gå i dybden med emner og til spørgsmål og drøftelser.

Webinaret henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Optagelse af webinaret via Microsoft Teams

Download præsentationen til webinaret her.

Se eller gense webinaret her og her. (todelt optagelse)

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.