Webniar: Nyheder inden for varmeforsyning

Den 28. april 2021 kl. 13:30-14:30 via Teams

I forlængelse af morgenmøde samme dato afholder Advokatfirmaet Energi & Miljø en times webinar, hvor morgenmødets hovedkonklusioner gennemgås.

Morgenmødet omhandler nyheder inden for varmeforsyning.

Program

Dele af Klimaaftalen, som blev indgået den 22. juni 2020, samt Affaldsaftale af 16. juni 2020 er blevet implementeret ved lov og bekendtgørelse. På morgenmødet vil vi gøre status på aftalernes implementering samt forsyningsselskabernes og kommunernes handlemuligheder og handlepligter inden for de nye, retlige rammer. Særligt ser vi på følgende:

  • Ny bekendtgørelse om godkendelse af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg
  • Tilskudsmuligheder til udvidelse af fjernvarmeområdet
  • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
  • Bæredygtighedskrav til biomasse
  • ”Dødslisten” for affaldsforbrændingsanlæg

Vi gennemgår endelig de seneste aktuelle afgørelser og tendenser inden for varmeforsyning generelt.

Tid og sted

Den 28. april 2021 kl. 13:30-14:30 via Teams

Optagelse af webinaret via Microsoft Teams

Download præsentationen til webinaret her.

Se eller gense webinaret her.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.