shutterstock_307407380-min

Webinar: Miljøvurdering og habitatbeskyttelse med særligt fokus på VE-anlæg

Den 20. april 2023 kl. 10.00-12.00 via Microsoft Teams

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et webinar, hvor vi gennemgår seneste nyt og aktuelle problemstillinger inden for miljøvurdering og habitatbeskyttelse med særligt fokus på planlægning og godkendelse for VE-anlæg.

Program

På webinaret kommer vi ind på den nyeste lovgivning og praksis vedrørende miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt habitatreglernes beskyttelse af Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Vi vil på webinaret have særligt fokus på de problemstillinger, der knytter sig til planlægning og godkendelse for etablering af vindmøller og andre VE-anlæg. Vi kommer også ind på status for vedtagelsen og gennemførelsen af de kommende EU-regler om udpegning af særlige ”go-to-områder” for vindmølleparker og solcelleanlæg, hvor kravene til miljøvurderingen lempes.

Deltagere er velkomne til at komme med forslag til yderligere emner forud for webinaret, som vi vil forsøge at indpasse.

Optagelse og dias

Optagelsen af webinaret findes her.

Dias fra webinaret findes her.

Undervisere

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.