Morgenmøde 02-06-2022: Juridiske nyheder på spildevandsområdet (Ballerup)

Den 2. juni 2022 kl. 10:00-14:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på spildevandsområdet hos Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup.

Henset til den aktuelle COVID-19 situation tager vi dog et forbehold for at udsætte mødet til efter sommerferien, hvis det ikke bliver muligt at holde mødet fysisk på datoen ovenfor. Alle tilmeldte vil blive informeret om en eventuel ændring direkte.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Gæsteprincippet: Vi kigger nærmere på nyeste retspraksis vedrørende gæsteprincippet. Højesteret behandler i løbet af 2022 en række principielle sager vedrørende gæsteprincippets indhold og omfang.
  • Udledningstilladelser til renseanlæg: Opmærksomhedspunkter i forhold til renseanlægsudledning af spildevand. Betingelser for at ansøge om en ny tilladelse og vilkårsfastsættelse.
  • Vejvand: Håndtering og kvalificering af vejvand og snitfladerne mellem miljøbeskyttelseslovens og vejlovens regler.
  • Klimatilpasning: Vi kigger nærmere på status for den nye ”klimatilpasningslov” og ser på perspektiverne i reglernes anvendelse fremadrettet.
  • Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på spildevandsområdet.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Undervisere

Advokat Peter Nymann og advokatfuldmægtig Esben Aggerbeck Biering.

Tilmelding

Tilmelding kan ske her.

Tilmeldingsfristen er den 25. maj 2022.

Deltagelse er gratis.

Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Undervisere

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.