Morgenmøde 25-05-2022: Juridiske nyheder på drikkevandsområdet

Den 25. maj 2022 kl. 9:00-12:00

Morgenmøde: Juridiske nyheder på drikkevandsområdet

Onsdag den 25. maj 2022 kl. 9:00-12:00 – følg med via Microsoft Teams

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et gratis morgenmøde om juridiske nyheder på drikkevandsområdet torsdag d. 19. maj 2022.

Program

  • Lodsejeraftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO: Vi kigger nærmere på hvilke forhold, der skal tages i betragtning ved indgåelse af lodsejeraftaler om rådighedsindskrænkninger i BNBO. Eksempelvis formkrav, afgrænsning fa aftalens indhold, herunder betydningen for aftalens økonomi, tilsyn med aftalens overholdelse m.v.
  • Status på den politiske aftale omkring BNBO og gennemgang af nyeste taksationspraksis vedrørende erstatningsfastsættelse
  • Kommende forbud mod brug af pesticider på offentlige og private arealer: Vi kigger nærmere på et lovforslag om at ændre kemikalieloven, så der kan fastsættes regler om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer med henblik på at beskytte vandmiljøet, herunder grundvand.
  • Ny ØR-bekendtgørelse: Den nye ØR-bekendtgørelse blev sendt i offentlig høring 21. december 2021. Bekendtgøresen forventes blandt andet at indføre mulighed for at fordele forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger til beskyttelse af drikkevandsressourcer i form af erstatninger m.v. og køb af jord over en årrække.

 Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på vandområdet.

 Tid og sted

Onsdag den 25. maj kl. 9-12, 2022 på Aarhus Teater, Teatergaden, 8000 Aarhus C.

Tid og sted

Torsdag den 12. maj 2022 på Aarhus Teater, Teatergaden, 8000 Aarhus.

Du kan finde slideshowet her.

Optagelsen af showet findes her.

Undervisere

Advokat Peter Nymann og advokatfuldmægtig Esben Aggerbeck Biering.

Undervisere

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.