Webinar om reglerne for nye og eksisterende fjernvarmeområder

Online, den 19. maj 2021

Et nyt regelsæt for konverteringsprojekter er landet, der bl.a. giver muligheder for at se bort fra fossile scenarier. Samtidig er der stadig fjernvarmeområder, hvor ikke alle er tilkoblet fjernvarmen eller hvor enkelte fjernvarmekunder overvejer at søge dispensation fra tilslutnings- eller forblivelsespligten.

På webinaret vil Dansk Fjernvarme sammen med Advokatfirmaet Energi & Miljø gennemgå hvilke regler, der er for nye fjernvarmeområder og hvilke regler der gælder for eksisterende fjernvarmeområder.

På webinaret kan du bl.a. høre:
• Hvordan skal kommunen forholde sig, når man vil se bort fra fossile scenarier i energiplanlægningen?
• Hvordan er godkendelsesprocesserne, når der skal søges om tilskud til udrulning af fjernvarme?
• Hvad skal kommunerne være opmærksomme på i forbindelse med høringer?
• Hvordan finder kommunen ud af, om der er tilslutnings-/forblivelsespligt for en ejendom?
• Hvad kan man gøre, hvis ikke alle husstande er tinglyst (evt. modtaget underretning) med tilslutningspligt i kollektivt forsynede områder, hvor der i sin tid er vedtaget tilslutningspligt?
• Hvad gælder der for ejendomme, der er omfattet af tilslutningspligt, men som ikke er tilsluttet indenfor 9 års fristen?
• Hvad gælder der for ejendomme, der en gang har fået dispensation for tillslutningspligten, men som efterfølgende skifter ejer?
• Hvilke reger skal tages i betragtning, hvis fjernvarmekunder søger dispensation for tilslutnings- eller forblivelsespligt?
• Hvordan kan kommunerne i samarbejde med fjernvarmeselskaberne håndtere henvendelser fra kunderne. Hvem har beslutningskompetencen og hvordan er  klagemulighederne?

Der er afsat 2 timer til webinaret, hvor deltagerne vil få rig mulighed for at stille spørgsmål til emnerne.

Er webinaret noget for dig?
Webinaret henvender sig til dig, der har ansvar for sager om fjernvarme og/eller arbejder med fjernvarmeprojekter i kommunen og hele godkendelsesprocessen i projekterne, herunder f.eks. konverteringsprojekter.

Alle deltagere vil få adgang til en optagelse af webinaret og de viste slides i en måned efter afholdelsen. Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt.

Du vil senest én hverdag inden webinarets afholdelse modtage en mail med linket til webinaret samt yderligere vejledning.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.