Webinar: Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Den 3. marts 2021 kl. 13:00-15:00 via Teams

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et webinar om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Program

  • Klimatilpasning: Vi kigger nærmere på den nye ”klimatilpasningslov” og de muligheder og udfordringer, som lovpakken skaber, samt forholdet til planloven.
  • Ledningsanlæg og deres beskyttelse: Vi gennemgår nyeste praksis om gæsteprincippet og drøfter mulighederne for anlæggenes beskyttelse i forskellige type-situationer.
  • Arealer til bassinanlæg: Vi sætter fokus på en række af de forskellige juridiske forhold, der har betydning for placeringen af basinanlæg – fx museumsloven, jordforureningsloven og planloven.

Tid og sted

Den 3. marts 2021 kl. 13:00-15:00 via Teams.

Optagelse af webinaret via Microsoft Teams

Download præsentationen til webinaret her.

Se eller gense webinaret her.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.