Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Ferskvandscentret, den 12. maj 2021

Et upræcist udbudsmateriale giver ofte både udbyder og tilbudsgiver store problemer. Ikke kun med arbejdets tilrettelægning og udførelse, men også med lodsejernes og andre interessenters tilfredshed, hvilket ofte ender med tidskrævende klagesager.På dette kursus lærer du noget om de overvejelser, du skal gøre i forbindelse med et eventuelt udbud af vandløbsvedligeholdelsen, og vi ser på, hvad du med fordel kan skrive ind i udbudsmaterialet.

Derudover ser vi på vigtigheden af kontrol med vandløbsvedligeholdelsen, og hvordan det kan ske på en hensigtsmæssig måde, der både sikrer kontinuitet og vidensopsamling.

Målgruppen

Kommunale vandløbsmedarbejdere der står for vandløbsvedligeholdelsen og kontrol af arbejdet.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.