Udkast til ny bekendtgørelse om CO2-kvoter i høring

Energistyrelsen har den 12. oktober 2020 sendt udkast til en ny kvotebekendtgørelse i høring.

På baggrund af ændringer i EU-retten er formålet med bekendtgørelsesudkastet at tilpasse kvotebekendtgørelsen, så den er i overensstemmelse med ændringerne. Udkastet udmønter herudover klima-, energi- og forsyningsministerens forslag til ændring af lov om CO2-kvoter. Det er derfor forudsat i udkastet, at det fremsatte lovforslag vedtages.

I forhold til den gældende kvotebekendtgørelse er en stor del af ændringerne af ren sproglig eller lovteknisk art.

En række af ændringerne har imidlertid også indholdsmæssig betydning. Heriblandt er bestemmelsen i den gældende § 9, stk. 3 udgået, da udledningstilladelse fremover i alle tilfælde skal tildeles produktionsenhedens driftsleder. Udkastets § 13, stk. 2, og § 15, stk. 3, er herudover nye bestemmelser, som specificerer driftslederes eventuelle pligt til at udarbejde og vedligeholde en af Energistyrelsen godkendt overvågningsmetodeplan. Efter § 19 i udkastet er Energistyrelsens afgørelser om fastsættelse af aktivitetsniveauer fremover undtaget fra klageadgangen til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen har som en del af høringsmaterialet udarbejdet Notat om udkast til kvotebekendtgørelse, som beskriver de foreslåede ændringer.

Høringsfrist: 6. november 2020.

Energistyrelsens høringsudkast af 12. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.