Udbud af Thor havvindmøllepark

Klima-, energi- og forsyningsministeren har sendt et lovforslag i høring med henblik på at muliggøre Thor havvindmøllepark, der var del af Energiaftalen af 29. juni 2018.

Lovforslaget indeholder en indsættelse af hjemmel til at udbetale støtte og opkræve betaling for elektricitet produceret på Thor havvindmøllepark. Støtten tildeles via en såkaldt differencekontrakt (cfd), hvor staten garanterer en stabil afregningspris på den strøm, som havvindmølleparken producerer.

Støttemodellen indebærer, at udbuddets vinder tildeles et variabelt støttetillæg pr. produceret kilowatttime beregnet på baggrund af forskellen mellem den tilbudte aftalepris og en såkaldt referencepris, som baseres på den gennemsnitlige markedspris for el. Er referenceprisen lavere end den aftalte pris, modtager producenten produktionsstøtte. Er referenceprisen omvendt højere end den aftalte pris, skal producenten betale tillæg til staten. Støtteniveauet reguleres hvert år for at følge den gennemsnitlige udvikling i markedsprisen for el. Støttemodellen har til formål at tilskynde til produktion, når elprisen er lav og på den måde sikre, at der bliver produceret i overensstemmelse med markedets behov. Samtidig skal modellen medvirke til at begrænse statens udgifter til støtte, idet producenten på lang sigt er garanteret en minimumpris for den strøm, havvindmølleparken producerer.

I støttemodellen er der indlagt udbetalingslofter, der skal fungere som stopklods for både statens og producenternes betalinger. Udbetalingslofterne skal forhindre en situation, hvor en af parterne bærer den fulde udgiftsrisiko ved en periode med uforudsete høje eller lave elpriser.

Lovforslaget indeholder også en revision af perioden for driftstilladelser for havvindmølleparker, således at varigheden af en driftstilladelse til havvindmølleparker øges fra de nuværende 25 år til 30 år, hvorefter det stadig vil være muligt at søge om forlængelse. Formålet er at tage hensyn til den teknologiske udvikling af havvindmøller, der går mod en længere levetid samt forventet reduktion af produktionsomkostninger for havvind, hvormed gode havvindarealer muligvis vil kunne udnyttes samfundsøkonomisk mere hensigtsmæssig efter 30 år.

Endelig indeholder lovforslaget en ophævelse af regulering i VE-loven af elproduktion fra havvindmøller. Dette skyldes, at de pågældende regler allerede følger af gældende forordninger. Der vil ikke være tale om indholdsmæssige ændringer. Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.