Nyt dampprisloft for AffaldPlus, Slagelse

Forsyningstilsynet har den 15. oktober 2020 udmeldt affaldsselskabet AffaldPlus, Slagelse et nyt dampprisloft for år 2021 i medfør af § 8 i prisloftbekendtgørelsen. Prisloftet i 2021 sættes til 127 kr./GJ, hvilket er en stigning på 5 kr./GJ i forhold til prisloftet i 2020.

Forsyningstilsynet har fastsat det nye prisloft med hjemmel i bekendtgørelsens § 8, stk. 2, hvorefter prisloftet for damp skal fastsættes til det udmeldte prisloft for opvarmet vand forøget med sandsynliggjorte meromkostninger for produktion af damp i forhold til produktion af varmt vand. I sagen har Rambøll udarbejdet et notat, hvor meromkostninger i form af merinvesteringer vurderes at være 30 %. Ud over denne meromkostning fandt tilsynet, at AffaldPlus’ meromkostninger for levering af damp var uændrede i forhold til de foregående år.

Ved fastsættelsen af prisloftet har Forsyningstilsynet desuden taget hensyn til varmeforsyningslovens § 20, stk. 4, hvorefter der skal lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og på at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen.

Forsyningstilsynets afgørelse kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.