Ny ændring af inddrivelsesloven

En ny ændring af inddrivelsesloven er trådt i kraft den 1. juli 2020.

Lovændringen understøtter Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse fra den 8. juni 2017 med henblik på at sikre grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige.

I forbindelse med oprydningsarbejdet efter EFI er det fundet nødvendigt at implementere en række nye regler i inddrivelsesloven, som bl.a. skal gøre så mange fordringer som muligt konverteringsparate til det ny PRSM-system.

Med lovændringen er forældelsesudskydelsen af gæld under inddrivelse og paralleldriftsperioden forlænget, da oprydningsarbejdet ikke skrider planmæssigt frem.

Desuden er reglerne om rykkerprocedure og underretning til skyldneren ved overdragelse af gæld til inddrivelse ændret, ligesom der i lovens § 18 a, stk. 10, er indført en tidsmæssig begrænsning af skyldnerens mulighed for at fremsætte en forældelsesindsigelse i forbindelse med inddrivelsen.

Herudover er der indført regler i loven, der skal tage højde for fejl mv. i datooplysningsgrundlaget fra fordringshavere eller gamle inddrivelsessystemer, hvor gældsposterne og deres renter er blandet sammen, og hvor konverteringsparate hovedkrav afventer manuel gennemgang af deres tilknyttede renter og gebyrer.

Lovændringerne af inddrivelsesloven kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.