Kommunernes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere

Social- og indenrigsministeriet har den 2. oktober 2020 udtalt sig om kommunernes mulighed for at etablere og drive el-ladestandere på offentlige arealer.

Udtalelsen kommer på baggrund af en henvendelse fra Tønder Kommune.

Social- og indenrigsministeriet fastslår, at kommunerne har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at etablere og drive el-ladestandere, når det er til eget brug i forbindelse med varetagelsen af de kommunale opgaver. Ladestanderne skal altså være beregnede til de el-biler, som kommunen anvender til varetagelse af kommunale opgaver.

Hvis der i tilknytning til denne opgavevaretagelse opstår lovlig overkapacitet, kan der i kommunalfuldmagtsreglerne være hjemmel til at sælge overkapaciteten til markedspris.

Ministeriet bemærker, at der ikke er hjemmel til at tilgodese bestemte persongrupper med disse el-ladestandere, heriblandt ansatte, gæster eller offentligheden. Etablering af el-ladestandere til private karakteriseres som erhvervsvirksomhed, hvilket ikke er hjemlet i kommunalfuldmagtsreglerne. Etablering af ladestandere til private vil således kræve hjemmel i den skrevne lovgivning. Dette gælder uanset, at kommuner i vidt omfang kan varetage klima- og miljøhensyn på ulovbestemt grundlag.

Social- og indenrigsministeriet oplyser supplerende, at kommunerne også kan overlade til en privat at etablere og drive el-ladestandere, som kommunen kan benytte til varetagelse af kommunale opgaver.

Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 2. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.