Høringsudkast til ændring af vandsektorloven m.fl.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 18. august 2020 sendt et lovforslag om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. i høring.

Med høringsudkast til lovforslag foreslås indsat en adgang i vandsektorloven, for klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte regler for foreninger til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Det fremgår også af udkastet, at ministeren herunder kan stille krav til, at det skal fremgå af foreningens vedtægter, at der alene kan ydes støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, at foreningen skal udarbejde uddelingsvilkår, fagligt vurderingspanel, regnskab, revision, tilbagebetaling af midler og offentliggørelse af oversigt over projekter og projektresultater.

Vandsektorens teknologiudviklingsfond (VTU) videreføres ikke efter politisk aftale af 2015.

Med lovforslaget foreslås endvidere indsat en adgang i vandsektorloven, for ministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilsyn med, at foreninger – oprettet i medfør af reglerne – ikke udbetaler midler til projekter i strid med formålet for foreningen.

Formålet med lovændringen er, at vandselskaberne frem for at kunne indbetale takstmidler til en fond (VTU), i stedet for skal havde mulighed for at indbetale takstmidler til en forening, som kan yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, uden at det er i konflikt med hvile i sig selv-princippet i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven.

Høringsfristen er den 14. september 2020.

Lovændringerne til vandsektorloven m.fl. forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Høringsudkastet til lovforslaget kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.