Entreprenørs ret til betaling for ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og godtgørelse

Voldgiftsretten har den 18. december 2019, jf. sagsnr. C-14670, afsagt kendelse som overordnet imødekom entreprenøren.

Sagen vedrørte en entreprise om etablering af cykelstier med en kommune som bygherre. Entreprisesummen udgjorde ca. kr. 10 mio.

Ifølge udbuddet skulle arbejderne udføres i perioden 13. juni 2016 til 16. december 2016, men arbejderne blev fra start forsinket pga. bl.a. afklaring af projektmateriale, som ikke kunne henføres til entreprenørens forhold.

Herefter var en række ledningsomlægninger årsag til, at projektet først kunne færdiggøres i sommeren 2017.

Voldgiftsretten fandt, at forsinkelserne ikke skyldtes entreprenørens forhold, ligesom denne løbende havde gjort opmærksom på de tidsfristforlængende forhold.

Kommunens krav om betaling af dagbøder blev derfor afvist, ligesom entreprenøren fandtes at have ret til tidsfristforlængelse. Voldgiftsretten tilkendte derudover entreprenøren en samlet godtgørelse for forlænget byggepladsdrift på i alt kr. 2 mio. – yderligere krav som følge af forsinkelse og forstyrrelse på i alt ca. kr. 6 mio. blev ikke taget til følge.

Entreprenøren blev tilkendt betaling for en række ekstraarbejder, bl.a. som følge af uklart udbudsmateriale. Et formkrav om skriftlig godkendelse fandtes ikke at afskære entreprenørens ret til betaling for ekstraarbejderne.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.