Højdekrav på 150 meter for produktionsmøller ophæves

Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om planlægning for vindmøller i høring, hvor højdekravet på 150 meter for produktionsmøller ophæves.

Efter den nugældende bekendtgørelse må der i kommuneplanen kun fastsættes retningslinjer for områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 150 meter eller derover, hvis vindmøllerne er til forsøgsmål.

Ved vindmøller til forsøgsformål forstås såkaldte serie 0-møller samt prototypecertificerede vindmøller og vindmøller, der er ombygget til brug for forsøg efter reglerne om teknisk certificeringsordning af vindmøller i Danmark.

For almindelige produktionsmøller, der ikke er til forsøgsformål, gælder der i dag således et absolut højdekrav på 150 meter.

Ændringen betyder, at højdekravet for almindelige produktionsmøller på 150 meter ophæves, så det fremover bliver op til den enkelte kommune at afgøre højden på de enkelte vindmøller på baggrund af en konkret vurdering på det pågældende sted.

Det sker for at udmønte et af initiativerne i energiaftalen fra juni 2018, hvor parterne anerkendte nødvendigheden af at give kommunerne mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller i henhold til gældende praksis.

Til grund for ændringen ligger der i øvrigt et udkast til miljøvurdering, som ligeledes er sendt i høring. Dette er i tråd med nyere praksis, hvor regelændringer på især vindmølleområdet nu anses for omfattet af SMV-direktivets krav om miljøvurdering af planer og programmer.

Høringsfristen udløber den 13. maj 2019.

Erhvervsstyrelsens høringsbrev m.v. af 19. marts 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.