Nyhedsarkiv

Bæredygtighedskrav til biomasse

Folketinget har vedtaget den bemyndigelseslov, som muliggør, at Klima-, energi- og forsyningsministeren kan udstede [...]

Bevillingspligt til solcelleanlæg

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 9. februar 2021 behandlet en klage fra Vildbjerg Solcellepark vedrørende [...]

Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 om undtagelse af visse [...]

Støtte til biogas

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om støtte til biogas i høring. Dels [...]

Bæredygtighedskrav til biomasse

Energistyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser vedrørende bæredygtighedskrav til biomasse i høring. [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.