hero-banner2x

Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Pr. 1. juni 2021 vil vores nyhedsbrev udkomme i form af indlæg på LinkedIn.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Påbud ophævet på grund af myndighedspassivitet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 24. april 2020 at realitetsbehandle en klage fra en sommerhusejer over lovligheden af vedtægterne i et afvandingslag, som Sønderborg Kommune havde godkendt i 2013.

Brug af arbejdsklausuler ved udbud af rengøringsopgave

På baggrund af en anmodning fra Odense Kommune har Ankestyrelsen offentliggjort en forhåndsudtalelse, hvor styrelsen afviser, at kommunen kan stille krav om, at alle medarbejdere skal have løn- og arbejdsvilkår på niveau med den offentlige [...]

Regioners undtagelse fra selskabskravet i elforsyningsloven

Energistyrelsen sendte den 7. maj 2021 et udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Høringsfristen er fredag den 4. juni 2021 kl. 12.00.

Ændring af drikkevandsbekendtgørelsen i høring

Miljøministeriet har den 23. april 2021 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Høringsfristen er den 21. maj 2021.

Kommune handlede i strid med journaliseringspligten

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 23. april 2021 vurderet, at Stevns Kommune har handlet i strid med offentlighedslovens § 15, stk. 1, ved ikke at journalisere tre tilbud fra en leverandør særskilt og ved ikke at journalisere en [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.