Helle Qvortrup BachmannAdvokatfuldmægtig

Helle Qvortrup Bachmann beskæftiger sig primært med energi- og forsyningsret og sportsret.

Inden for energi- og forsyningssektoren har Helle særligt erfaring med reguleringen af elforsyning og varmeforsyning, herunder den økonomiske regulering af el- og varmesektoren, samt med VE-lovgivningen og forvaltningsretlige problemstillinger.

Helle rådgiver desuden om sportsret, særligt om konfliktløsning i sport, regulatoriske forhold på nationalt og internationalt niveau samt kontraktforhandling og kontraktindgåelse.

Helle er udpeget som dommer ved Den Internationale Cykelunions dopingdomstol (the UCI Anti-Doping Tribunal), som medlem af Dopingnævnet under Danmarks Idrætsforbund, som medlem af den Internationale Paralympiske Komités Anti-Doping Tribunal, og som suppleant ved Matchfixingnævnet. Helle har en lang erfaring med konfliktløsning, kontraktforhandling, undervisning og analysearbejde inden for sportsrettens område.

Helle underviser på kurser og seminarer om energi- og forsyningsretlige forhold, offentligretlige forhold og sportsret.

Særlige arbejdsområder

  • El
  • Varme
  • Sportsret

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Dansk Forening for Klima- og Energiret
  • Medlem af Women in Sports Law
  • Medlem af Dopingnævnet, Danmarks Idrætsforbund
  • Dommer ved den Internationale Cykelunions Anti-Doping Tribunal
  • Medlem af den Internationale Paralympiske Komités Anti-Doping Tribunal
  • Suppleant i Matchfixingnævnet

Erhvervserfaring

2019 –

Advokatfirmaet Energi & Miljø, advokatfuldmægtig

2016 – 2019

Energiklagenævnet, fuldmægtig

2009 – 2016

Aarhus Universitet, Ph.d.-stipendiat

Uddannelse

2012

Cand.jur., Aarhus Universitet

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.