Forsyningsjura – Spildevand – 2021

Skanderborg, den 28.-.29. juni 2021

Målgruppen

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er glædende p forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen “spildevand”.

Indhold

Spildevandsplanlægning

 • Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om spildevandsplaner
 • Spildevandsplanens tilvejebringelse
 • Spildevandsplanens indhold
 • Vandselskabers forsyningsret og -pligt i henhold til spildevandsplanen

Udledningstilladelser

 • Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om udledningstilladelser
 • Myndighed for vandselskabers udledningstilladelse
 • Procedure for udformning af udledningstilladelser

Procedure for udformning af udledningstilladelser

 • Miljøbeskyttelsesbestemmelser om tilslutningstilladelser
 • Tilslutningstilladelser indhold
 • Ændringer af tilslutningstilladelser

Påbud og forbud

 • Miljøbeskyttelseslovens regler om påbud og forbud
 • Påbud om forbedret spildevandsrensning
 • Påbud i forbindelse med separation
 • Påbud i forbindelse med tilslutning til kloak
 • Betalingsvedtægten
 • Betalingslovens regler om betalingsvedtægten
 • Betalingsvedtægtens indhold
 • Betalingsvedtægten og vejbidrag

Tilslutningsbidrag og afledningsbidrag

 • Betalingslovens rammer for tilslutningsbidrag og afledningsbidrag
 • Fastsættelse af tilslutningsbidrag og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
 • Fastsættelse af vandafledningsbidraget
 • Reduktion af vandafledningsbidrag og henstand med tilslutningsbidrag

Indtægtsrammeregulering

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen
 • Vandselskabernes effektiviseringskrav
 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme
 • Betalingslovens hvile i sig selv princip og indtægtsrammen

Aktuelle emner som eksempelvis:

 • Spildevandsselskabers deltagelse i klimatilpasning, tilknyttet aktivitet og abonnementsordning eller lignende.
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.