Forsyningsjura – Almen 2 – 2021

Skanderborg, den 6.-7. oktober 2021

Indhold

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

På modulet ”Almen 2” vil du blandt andet lære om:

Erstatningsret

 • Erstatningsbetingelser, herunder ansvarsgrundlag og årsforbindelse
 • Tabsopgørelse
 • Egen skyld og tabsbegrænsningspligt
 • Erstatningsret og forsikring
 • Bevis og dokumentation
 • Miljøerstatningslovens betydning

Opkrævning og inddrivelse

 • Opkrævning, herunder mulighed for sikkerhedsstillelse
 • Inddrivelse, herunder rykkeprocedure
 • Lukkeprocedure
 • Forældelse af krav
 • Efterbetaling og tilbagebetaling af krav
 • Opkrævning og inddrivelse i forbindelse med konkurs og tvangsauktion

Ansættelsesret og overenskomster

 • Ansættelsesrettens grundlæggende regler, herunder reglerne i funktionærlovgivningen
 • Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og lovens betydning ved udlicitering samt omstrukturering af forsyningsvirksomhed
 • De forskellige arbejdsmarkedsoverenskomster og disses betydning
 • Regelsæt, som gælder for tjenestemænd udlånt til forsyningsselskaber

Forbrugerret

 • Forbrugerens rettigheder i henhold til forsyningslovgivning
 • Forbrugerens rettigheder i henhold til anden lovgivning
 • Forbrugerrepræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelse
 • Forbrugerens håndhævelse af rettigheder ved domstol, klagenævn og ankenævn

Persondataret

 • Hvad er personoplysninger og hvordan skal de behandles?
 • Kategorisering af personoplysninger
 • Videregivelse af oplysninger
 • Anmeldelsespligt
 • Dataansvarlig
 • Den nye forordning

Finansiering

 • Regulering i vandsektorlov og varmeforsyningslov af kommunale lånegarantier
 • Kommunale lånegarantier på ulovbestemt grundlag i henhold til praksis
 • Vilkår i forbindelse med kommunal garantistillelse, herunder garantiprovision
 • Kommunal lånegaranti og den kommunale lånebekendtgørelse
 • Realkredit finansiering

Målgrupper
Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.