Bestyrelsesseminar 2021

Rammerne for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har en væsentlig og afgørende rolle for et selskabs virksomhed. I kapitalselskaber (A/S og ApS) er bestyrelsens rolle generelt betragtet at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed.

Advokatfirmaet Energi & Miljø tilbyder at afholde et bestyrelsesseminar hos den enkelte forsyning eller andet sted efter nærmere aftale. Seminaret vil klæde bestyrelsen på i forhold til de retlige spilleregler og den relevante praksis for bestyrelsens opgaver, pligter m.v. inden for selskabsretten og de forskellige forsyningssektorer.

Vores foreløbige oplæg til nærmere agenda for seminaret er følgende:

  • Overordnet om de selskabsretlige rammer, selskabsformerne og retlige rammer inden for de forskellige forsyningssektorer
  • Ledelsesorganerne i et selskab, herunder opgavefordelingen mellem direktion, bestyrelsen og generalforsamling
  • Bestyrelsens opgaver i nærmere detaljer
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og pligter
  • Vederlæggelse
  • Habilitet
  • Gennemgang af praksis, case-baserede eksempler m.v.

Tidspunkt, honorar m.v.

Fastlæggelse af den nærmere dato sker efter nærmere aftale. Vi tilbyder at afholde et seminar for et honorar på 15.000 kr. pr. forsyningsselskab/forsyningskoncern. Inkluderet heri er 4 x 45 minutters undervisning samt undervisningsmateriale. Det anbefales, at deltagerantallet ikke overstiger 15-20 personer. Det angivne honorar inkluderer ikke moms, transportudgifter, udlæg m.v.

Vi tilbyder i øvrigt at skræddersy ethvert bestyrelsesseminar til den enkelte forsynings behov og ønsker efter aftale, herunder f.eks. hvis der efterspørges en gennemgang af forsyningssektor specifikke emner, f.eks. udvalgte emner inden for vand- og/eller spildevandsforsyning.

Bestyrelsesseminaret ledes af partner, advokat Pernille Aagaard Truelsen. Øvrige af advokatfirmaets jurister vil eventuelt deltage i undervisningen alt efter omstændighederne og emnerne i de specifikke seminarer.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.