Natur og miljø

Kommunerne varetager som tilsynsmyndighed en række opgaver efter både natur- og miljøbeskyttelsesloven i forhold til bl.a. beskyttelse af særlige naturområder og håndtering af forurenende virksomheder eller anlæg. Det er også indenfor miljøbeskyttelsesområdet, at den offentligretlige regulering af både spildevands- og affaldsforsyning findes.

Kommunernes forvaltning af tilsynsforpligtelsen

Som tilsynsmyndighed på natur- og miljøområdet oplever kommunerne samspillet mellem natur, miljø, teknik og jura på nærmeste hold. I et juridisk perspektiv er området kendetegnet ved dels specialiseret særlovgivning, dels de generelle forvaltningsretlige principper.

Vi rådgiver kommuner og forsyningsvirksomheder om lovgivningens generelle og konkrete anvendelse samt kommunernes rolle som tilsynsmyndighed.

Rådgivning om spildevands- og affaldsplanlægning

Kommunernes sektorplaner er ofte afgørende for forsyningsvirksomhedernes investeringer og den kommunale infrastruktur. Når der skal ses fremad, er det derfor vigtigt, at planlægningen tilvejebringes og tilpasses ønskerne til de fysiske forhold.

Vi rådgiver om alle dele af kommunernes sektorplanlægning, f.eks. ved udarbejdelsen og realiseringen af spildevands- og affaldsplaner.

Konkrete afgørelser på natur- og miljøbeskyttelsesområdet

Kommunernes konkrete administration på natur- og miljøområdet gennemføres ofte på baggrund af konkrete afgørelser, f.eks. tilladelser, påbud og forbud. Afgørelserne kan have stor betydning og værdi for de grundejere eller virksomheder, som modtager dem, og der stilles store krav til afgørelsernes detaljegrad.

Vi rådgiver om tilblivelsen, meddelelsen og håndhævelsen af kommunale afgørelser, ligesom vi gerne bistår ved behandlingen af klagesager.

Erstatningssøgsmål mv. i anledning af forurening

Hvis der opstår en forurening, risikeres det, at der skal placeres et erstatningsansvar – eller måske endda strafansvar – ved forureneren. Der kan også være forsikringsforhold, der skal varetages.

Vi rådgiver om både offentligretlige og privatretlige forhold i forbindelse med forureningssager, ligesom vi gerne bistår med behandlingen af sager herom ved domstolene.

Kontakt

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-02

Kommunernes retsforhold

ikoner-12

Natur og miljø

Ikoner 16

P2X

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.