Entrepriseret og fast ejendom

Forsyningssektoren er generelt kendetegnet ved store investeringer i anlæg. Der er derfor ofte store summer involveret, når der skal leveres et nyt anlæg, etableres en ny bygning m.v. Nye investeringer bør derfor sikres bedst muligt af hensyn til både virksomhedens økonomi og forbrugerne.

Optimal beskyttelse af forsyningsvirksomhedens investering

En god og rimelig aftale med entreprenøren eller leverandøren – og efterfølgende en god administration af aftalen – vil oftest være en medvirkende faktor til en optimal beskyttelse af forsyningsvirksomhedens investering.

Forhandlinger om entreprise- eller leveringsaftaler

Det er særlig vigtigt, at der indgås en rimelig og velafbalanceret entrepriseaftale, som afspejler parternes forudsætninger – både for at sikre en smidig administration af processen og for at undgå uenighed undervejs.

Vi medvirker ved alle stadier i forhandlingsprocessen og hjælper gerne til med at gennemgå eller udarbejde den endelige aftale – også gerne i samarbejde med parternes øvrige rådgivere.

Afdækning af juridiske risici mv. ved indgåelse af entreprise- eller leveringsaftaler

Ofte er der store summer involveret, når der skal opføres bygninger eller leveres forsyningsanlæg. Derfor kan der være et særligt behov for at afdække parternes juridiske og økonomiske risici, f.eks. fx i tilfælde, hvor der opstår uforudsete forhold.

Vi rådgiver om aktuelle og potentielle risici ved indgåelsen af en aftale og kommer med forslag til den bedst mulige risikoafdækning.

Tvister og afklaring af uenighed i eksisterende aftaleforhold

Omfattende og længevarende aftaleforhold kan bidrage til tvivl og uenighed om aftalens rette fortolkning, f.eks. om fejl og mangler ved et udført arbejde.

Vi hjælper med at klarlægge aftalens indhold og forståelse, ligesom vi også gerne bistår med behandlingen af tvister ved domstolene eller voldgift.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 13

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

Ikoner 15

Geotermi

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

Ikoner 16

Smart energi

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.