Vindenergi

Advokatfirmaet Energi og Miljø er blandt Danmarks førende juridiske rådgivere inden for vindmøllesektoren både onshore og offshore.

Stor erfaring

Vi har således været rådgiver på en række af de største landbaserede vindmølleprojekter, samt de kystnære projekter og Kriegers Flak. Samtidig har vi virket som rådgivere på en lang række udenlandske vindmølleprojekter, og har derfor en markedsledende forståelse for de udfordringer og behov, som bl.a. projektudviklere, investorer og finansierende banker har i det nuværende marked, samt en omfattende indsigt i markedskonforme vilkår, herunder vilkårene for projektrettigheder og vindmølleleverancer. Vores kunder omfatter projektudviklere, finansierende banker, kommuner, underleverandører, projektejere, energiselskaber, pensions- og investeringsfonde og lodsejere.

Vi har samtidig særdeles stor erfaring med rådgivning om investering og erhvervelse af danske og udenlandske vindmølleprojekter og virksomheder inden for vindmøllebranchen. Ved projektinvesteringer har vores rådgivning til formål at identificere og afdække investeringsrisici samt optimere investeringsforudsætningerne ud fra en juridisk synsvinkel for herigennem at sikre investor det forudsatte afkast. Gennem mange transaktioner som rådgiver har vi opnået en væsentlig indsigt i priserne på vindmølleprojekter samt vilkårene for erhvervelse. Samtidig har vi fungeret som transaktionsrådgivere på en række overdragelser af virksomheder. Vi rådgiver blandt andet om overdragelses- og investeringsaftaler, juridisk due diligence, serviceaftaler, forsikringsforhold samt projektfinansiering herunder sikkerhedspakker for vindmølleprojekter.

En unik juridisk og kommerciel sparringspartner

Vores juridiske ekspertise kombineret med et indgående branchekendskab gør os til en unik juridisk og kommerciel sparringspartner.

Omfattende lovregulering

For udvikling, opførelse og drift af vindmøller gælder en omfattende lovregulering. Området omfatter en vifte af juridiske områder, der kan være vanskelige overskue såvel på detailniveau som overordnet. Endvidere er ofte tale om komplekse aftaler med kommercielle vilkår for hvilke markedet er under stadig forandring.

Vi rådgiver bl.a. om

 • Aftaler for vindmølleleverancer inklusive turnkey-aftaler
 • Serviceaftaler
 • Planregulering, myndighedsforhold og tilladelser
 • Lodsejeraftaler og øvrige private rettighedsaftaler for vindmølleprojekter
 • Koncessioner
 • Nettilslutning
 • Elsalgsaftaler (PPA’er)
 • VE-udbud og andre udbudsprocesser
 • Erstatningssager under VE-loven
 • Projektstrukturering herunder selskabsstruktur
 • Finansieringsaftaler, herunder projektfinansiering og syndikerede låneaftaler
 • Samarbejds- og joint venture-aftaler
 • Underleverandøraftaler – onshore og offshore

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-02

Kommunernes retsforhold

ikoner-12

Natur og miljø

Ikoner 16

P2X

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.