Varme

Varmeforsyningsområdet er en intensivt reguleret sektor. Sektoren udgør en vigtig komponent i omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi samt et smart energi-system.

Store krav til den juridiske rådgivning

Sektorens struktur- og kapitalforhold er i dag væsentlig anderledes, end da varmeforsyningsloven blev vedtaget i 1975. Det stiller store krav til den juridiske rådgivning, som varmeproducenter, varmeaftagere og projektgodkendende myndigheder efterspørger i dag.

Varmeaftaler

Som følge af varmeforsyningslovens intensive regulering af prissætning og Energitilsynets rimelighedstilsyn er rammerne for parternes indgåelse af varmeaftaler ikke fri. Vi rådgiver i forbindelse med de retlige rammer, der gælder for parternes indgåelse af varmeaftaler.

Køb og salg af varmeforsyningsvirksomheder og
-anlæg

Vi yder rådgivning under forberedelse af varmeforsyningsvirksomheder og -anlæg med henblik på salg, ligesom vi bistår med udarbejdelsen af juridiske undersøgelser (due diligence) for potentielle købere.

Vi bistår vores klienter under hele processen eller på særligt kritiske punkter, f.eks. ved gennemgang eller udarbejdelse af købsaftaler bl.a. for at sikre, at forudsætningerne for overdragelsen er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisregulering.

Varmeplanlægning

Vi rådgiver under alle faser af projektgodkendelsen: fra udarbejdelsen og kvalitetssikring af konkrete projektforslag til selve myndighedsbehandlingen, ligesom vi bistår vores klienter i sager for Energiklagenævnet og ved domstolene.

Retssager og sager for Energitilsynet og Energiklagenævnet

Vi har ført et stort antal retssager ved domstolene på varmeområdet samt ført mange sager for Energiklagenævnet, særligt hvor kommunens projektgodkendelse er blevet påklaget.

Vi rådgiver varmeproducenter og -aftagere ved indgåelse og fortolkning af varmeleveringsaftaler og i andre spørgsmål vedrørende varmeforsyningslovens prisregulering i forbindelse med sager ved Energitilsynet og Energiklagenævnet. Vi hjælper med at få ydelserne prissat rigtigt og få eventuel over- eller underdækning opgjort og tilbageført.

Fusioner, samarbejder og selskabsstiftelse

Vi bistår med fusioner, etablering og omstrukturering af varmeforsyningsvirksomheder. Vi rådgiver også i andre selskabsretlige spørgsmål, f.eks. vedrørende bestyrelsesarbejdet eller i forbindelse med vedtægtsændringer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 13

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

Ikoner 15

Geotermi

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

Ikoner 16

Smart energi

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.