Udbud og indkøb

I de senere år har stadig flere offentlige myndigheder og private forsyningsvirksomheder fået øjnene op for de forpligtelser og besparelser, som udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet medfører.

Udbudslovens formål

Udbudslovens formål er at skabe reel og åben konkurrence om det enkelte indkøb. Dermed presses prisen, samtidig med at udbyderen får leveret det rette produkt. Reglerne på udbudsområdet er imidlertid komplicerede og genstand for fortolkning. Udbud stiller derfor store krav til den enkelte offentlige myndighed eller private eller offentlige forsyningsvirksomhed.

Rådgivning med henblik på udbudspligten

Det kan i visse situationer være svært at gennemskue, hvorvidt der er udbudspligt på et påtænkt projekt, varekøb mv. Det kan have mange konsekvenser for et selskab, såfremt udbudspligten ikke overholdes – også selvom selskabet har været af den overbevisning, at udbudspligt ikke var påkrævet. Vi tilbyder derfor rådgivning i forbindelse med udbudspligten.

Valg af udbudsform

For at få leveret det rigtige produkt til den billigste pris er det afgørende, at man gør sig klart, hvilke muligheder og begrænsninger de enkelte udbudsformer indeholder, og at udbudsmaterialet indeholder de rette krav til leverandøren. Vi bistår derfor gerne i denne indledende fase.

Udformning af udbudsmateriale fra A til Z

Når det er blevet besluttet at gennemføre et udbud, bistår vi alt efter udbyderens behov med udformning af alle dele af udbudsmaterialet. Dermed sikres det, at gældende regler på området overholdes, og at udbuddet forløber uden unødige forsinkelser.

Tildelingskriterier og tildelingsbeslutningen

Tildelingskriteriet skal allerede offentliggøres med udbudsmaterialet sammen med evalueringsmodellen. Når tilbudsfristen er overskredet, skal tilbuddene tillige evalueres i overensstemmelse med den offentliggjorte evalueringsmodel. Udformningen af tildelingskriterier er vigtig, og der er mange faldgruber.

Vi bistår i den forbindelse med at varetage kontakten til alle tilbudsgivere og er dermed med til at sikre, at tildelingen af kontrakt sker i overensstemmelse med udbudsmaterialet og reglerne på området.

Rådgivning og bistand i klagesager

Vi tilbyder rådgivning og bistand i forbindelse med klagesager. Vi tilbyder i den forbindelse en juridisk vurdering af, om en klage kan betale sig, og i så fald på hvilket grundlag. Vi bistår herudover med udarbejdelse af klagen til Klagenævnet for Udbud.

Udbudsportalen

Vi skriver resuméer af (del-)kendelser fra Klagenævnet for Udbud til Udbudsportalen. Læs mere her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 13

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

Ikoner 15

Geotermi

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

Ikoner 16

Smart energi

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.