Solenergi

Solenergi har gennem det seneste årti været en energiform i kraftig vækst i takt med, at anlægsomkostningerne er faldet.

Rådgivning i Danmark og internationalt

Advokatfirmaet rådgiver i dag aktører på alle niveauer inden for solenergi både i Danmark og internationalt, herunder leverandører i industrien, kommuner, energiselskaber, banker og naturligvis investorer samt købere af solcelleanlæg.

Ved projektinvesteringer har vores rådgivning til formål at identificere og afdække investeringsrisici samt optimere investeringsforudsætningerne ud fra en juridisk synsvinkel for herigennem at sikre investor det forudsatte afkast. Gennem mange transaktioner som rådgiver har vi opnået en væsentlig indsigt i de kommercielle vilkår på solenergianlæg samt vilkårene for erhvervelse heraf.

Vi rådgiver blandt andet om overdragelses- og investeringsaftaler for solenergianlæg, juridisk due diligence, projektfinansiering af solenergianlæg, EPC- og serviceaftaler samt forsikringsforhold.

Udfordringer

Udfordringerne i forbindelse med udenlandske solcelleanlæg består således i samarbejdet med lokale rådgivere at sikre overholdelse af myndighedskravene og opnåelse af projektrettighederne og sikring af de forventede afregningsvilkår. Under konstruktionen af projekterne skal hele kontraktstrukturen adressere og minimere risici samt regulere tidsplan, leveranceomfang, interfaces mellem leverandører og leverancepriser. Endelig er den valgte finansieringsform et helt centralt element i den samlede investeringskalkule. For investorer består udfordringen i at afdække relevante investeringsforudsætninger for herigennem at opnå det forventede afkast.

En unik juridisk og kommerciel sparringspartner

Vi har virket som rådgivere på en række solcelleprojekter, og har således en indgående forståelse for de udfordringer og behov, som projektudviklere, kommuner, investorer og finansierende banker har i det nuværende marked, samt en omfattende indsigt i markedskonforme vilkår herunder vilkårene for projektrettigheder og centrale komponentleverancer. Vi har endvidere rådgivende omkring afregningsvilkår og overgangsordninger i et marked, der har været under stadig udvikling. Vores juridiske ekspertise kombineret med et indgående branchekendskab gør os til en unik juridisk og kommerciel sparringspartner.

Vi rådgiver bl.a. om

 • Aftaler for levering af solcelleanlæg herunder EPC-aftaler
 • Serviceaftaler
 • Nettilslutning
 • Planregulering, myndighedsforhold og tilladelser
 • Lodsejeraftaler og øvrige private rettighedsaftaler for solcelleanlæg
 • Elsalgsaftaler (PPA’er)
 • VE-udbud og andre udbudsprocesser
 • Erstatningssager under VE-loven
 • Projektstrukturering herunder selskabsstruktur
 • Finansieringsaftaler, herunder projektfinansiering og syndikerede låneaftaler
 • Samarbejds- og joint venture-aftaler

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-02

Kommunernes retsforhold

ikoner-12

Natur og miljø

Ikoner 16

P2X

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.