Geotermi

I dag udgør udnyttelsen af geotermiske energiressourcer en mindre andel af den samlede, danske varmeforsyning, men det vurderes at geotermisk produktion har potentialet til på sigt at udgøre en vigtig del heraf.

Udfordringer

Udfordringerne i forbindelse med udviklingen af geotermiske projekter består naturligvis i at sikre overholdelse af myndighedskrav og opnåelse af projektrettigheder. Det er dog særlig væsentligt for geotermiske projekter at fokusere på minimeringen af borerisikoen. En del af risikoen kan afdækkes ved såkaldte lost-in-hole og dry-hole forsikringer, og man bør generelt fokusere meget på kontrakt- og forsikringsvilkår. Under borearbejdet og konstruktionen af det efterfølgende anlæg skal hele kontraktstrukturen adressere og minimere risici samt regulere tidsplan, kontraktomfang, grænseflader mellem leverandøren af boreudstyret, de andre leverandører og leverancepriser.

Vi rådgiver

Vi bistår i spørgsmål om allokering, verifikation og returnering af CO2-kvoter. Endvidere bistår vi i forbindelse med aftaler om overdragelse af kvoter og fordeling af kvoter mellem producent og aftagere i henhold til varmeforsyningsloven.

Vi rådgiver aktører på alle niveauer inden for geotermi, herunder kommuner, forsynings- og energiselskaber, banker, investorer og rådgivere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 13

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

Ikoner 15

Geotermi

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

Ikoner 16

Smart energi

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.