Biogas

I relation til global opvarmning og uafhængighed af fossile brændsler har biogas flere fordele. Når biogas produceres på basis af bionedbrydeligt affald, kan det anvendes til produktion af klimavenlig varme og el og kan opgraderes til brug som brændstof til biler.

En form for vedvarende energi

Biogas er en form for vedvarende energi, der kan bruges til flere forskellige formål. Biogassen kan bruges i kedler til produktion af varme alene, på kraftvarmeværker med produktion af både el og varme, eller det kan opgraderes til biometan, som tilføres gasnetværket eller anvendes som brændstof til biler.

Stor erfaring og juridisk ekspertise

Vi har stor erfaring i rådgivning om juridiske strukturer og aftaler i relation til forskellige anvendelsesmuligheder for biogas, samt rådgiver i dag aktører på alle niveauer inden for sektoren for vedvarende energi, herunder leverandører, energiselskaber, banker, investorer, rådgivere, projektejere og projektudviklere.

Vores juridiske ekspertise kombineret med branchekendskab gør os til en unik juridisk og kommerciel sparringspartner.

Vi rådgiver bl.a. om

 • Aftaler for leverancer til biogasprojekter inklusive turnkey-aftaler
 • Serviceaftaler
 • Planregulering, myndighedsforhold og tilladelser
 • Lodsejeraftaler og øvrige private rettighedsaftaler for biogasprojekter
 • Forsyningsaftaler
 • Afsætningsaftaler
 • Tilslutning
 • Udbudsprocesser
 • Projektstrukturering herunder selskabsstruktur
 • Finansieringsaftaler, herunder projektfinansiering og syndikerede låneaftaler
 • Samarbejds- og joint venture-aftaler
 • Underleverandøraftaler

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

ikoner-09

El

Ikoner 13

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

Ikoner 15

Geotermi

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

Ikoner 16

Smart energi

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.