Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Påbud ophævet på grund af myndighedspassivitet

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 24. april 2020 at realitetsbehandle en klage fra en sommerhusejer over lovligheden af vedtægterne i et afvandingslag, som Sønderborg Kommune havde godkendt i 2013.

Ændring af drikkevandsbekendtgørelsen i høring

Miljøministeriet har den 23. april 2021 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Høringsfristen er den 21. maj 2021.

National tilskudsordning til vandløbsrestaurering i høring

Miljøstyrelsen har foretaget høring af et udkast til en ny bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering samt høring af et udkast til ”Vejledning om national tilskud til kommunale projekter [...]

Landsaftalen for 2021 offentliggjort

Landsaftalen for 2021 om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord er blevet offentliggjort den 24. februar 2021.

Ny dom om nedsat tilslutningsbidrag

Vestre Landsret har den 18. februar 2021 stadfæstet Retten i Hjørrings afgørelse i en sag om betaling af et nedsat tilslutningsbidrag i medfør af betalingslovens § 2, stk. 8.

”Klimatilpasningsloven” er nu trådt i kraft

I forlængelse af nyhederne i vores nyhedsbrev af 24. august 2020 og 9. oktober 2020 er ”klimatilpasningsloven” – lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om [...]

Blokering af vandløb ulovlig

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 17. december 2020 stadfæstet Mariagerfjord Kommunes påbud efter vandløbslovens § 54 om retablering af et privat vandløb.

Ekspropriation til spildevandsanlæg stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 5. november 2020 stadfæstet Næstved Kommunes beslutning om at foretage ekspropriation til fordel for en spildevandsledning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1.

Ny udtalelse om den obligatoriske afdragsordning

Energistyrelsen har den 27. oktober 2020 offentliggjort en ny vejledende udtalelse om den obligatoriske afdragsordning i betalingslovens § 4, stk. 2, og bekendtgørelsen om afdragsordninger m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.