LinkedIn-feed

Arrangementer

Advokatfirmaet Energi & Miljø stiller erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på DANVADansk Fjernvarme, Ferskvandscentret og Komponent, herunder på DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforenings forsyningsjurauddannelse. Vi afholder desuden egne morgenmøder og webinarer med gratis deltagelse samt arrangerer gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Kommende arrangementer

Morgenmøde den 8. juni 2023: Varme

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om varme på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis.

Afholdte arrangementer

Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Pr. 1. juni 2021 vil vores nyhedsbrev udkomme i form af indlæg på LinkedIn.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Der var ikke plausible indikationer på konkurrenceforvridning

Silkeborg Genbrug og Affald A/S (herefter Silkeborg Affald) afholdte et udbud vedrørende affaldsindsamling i en periode. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag ad underkriterierne Pis, der vægtede 70 % og [...]

Rensningsanlægs udbud var ikke i strid med udbudsloven

Sagen vedrørte Assens Rensning A/S (herefter Assens Rensning) udbud med forhandling efter udbudsloven om opførelse af et renseanlæg i totalentreprise. Der indkom tilbud fra to tilbudsgivere, Jacobsen & Blindkilde A/S + Envidan A/S (herefter [...]

Ordregiverens forhøjelse af pris var ikke uberettiget

Sagen angik en delaftale vedrørende urologiprodukter udbudt af Jysk Fællesindkøb. Tildelingskriteriet var pris. Tilbudsgiverne skulle oplyse enkeltpriser i såkaldte positioner i en tilbudsliste.

Kommune var erstatningsansvarlig

Kommunen havde ikke sandsynliggjort, at udbuddet skulle have været annulleret, og var derfor erstatningsansvarlig.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.