Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Tinglysningsafgift for tidligere varmeværk

Retten i Randers har den 15. april 2021 afsagt en dom angående fastsættelsen af tinglysningsafgiften for overdragelsen af en ejendom med et nedlagt kraftvarmeværk.

Ingen moms på bidrag eller driftstilskud til kystsikring

I et bindende svar offentliggjort den 29. marts 2021 har Skatterådet bekræftet, at de berørte grundejeres bidrag efter kystsikringsloven ikke var momspligtige. Tilsvarende bekræftede Skatterådet, at kommunens driftstilskud til kystsikringslaget [...]

Ikke aktindsigt i direktørkontrakt

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 24. februar 2021 at realitetsbehandle en klage over Hillerød Services afslag på aktindsigt i selskabets tidligere direktørs ansættelseskontrakt. Nævnets afgørelse blev truffet efter vandsektorlovens § [...]

Ekspropriationserstatning skulle ikke tillægges moms

Landsskatteretten har den 8. september 2020 truffet en afgørelse om, at en ekspropriationserstatning for et afstået areal ikke skulle pålægges moms. Afgørelsen er offentliggjort den 15. februar 2021.

Dom i Kriegers Flak-sagerne vedrørende gæsteprincippet

Vestre Landsret afsagde den 7. januar 2021 dom i Kriegers Flak-sagerne. Med dommen fastslås det, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, hvor en lodsejer ved ekspropriation pålægges at stille sit areal til rådighed for et ledningsanlæg og [...]

Fuld aktindsigt i vandselskabs faktura fra selskabets advokat

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved en afgørelse af 6. november 2020 ændret Hillerød Service A/S’ afslag på aktindsigt i en faktura fra selskabets advokat vedrørende juridisk assistance i forbindelse med politianmeldelse af en borger til fuld [...]

Afslag på aktindsigt i advokatkorrespondance stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved en afgørelse af 6. november 2020 ændret Hillerød Service A/S’ afslag på aktindsigt i en faktura fra selskabets advokat vedrørende juridisk assistance i forbindelse med politianmeldelse af en borger til fuld [...]

Ny gebyrbekendtgørelse i høring

Energistyrelsen har sendt et udkast til en opdateret bekendtgørelse om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter i høring. Den reviderede bekendtgørelse skal erstatte den gældende gebyrbekendtgørelse.

Afgørelse om aktindsigt i kloakeringssag

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 29. september 2020 truffet afgørelse om aktindsigt i en kloakeringssag i medfør af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, og stk. 3, jf. § 4a, således at et spildevandsselskabs delvise afslag på aktindsigt i [...]

Aktindsigt angående finansiering af renovering af renseanlæg

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. § 4 a. Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede Guldborg Spildevand A/S’ afgørelse om afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende finansiering af [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.