LinkedIn-feed

Arrangementer

Advokatfirmaet Energi & Miljø stiller erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på DANVADansk Fjernvarme, Ferskvandscentret og Komponent, herunder på DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforenings forsyningsjurauddannelse. Vi afholder desuden egne morgenmøder og webinarer med gratis deltagelse samt arrangerer gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Kommende arrangementer

Morgenmøde den 8. juni 2023: Varme

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om varme på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis.

Afholdte arrangementer

Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Pr. 1. juni 2021 vil vores nyhedsbrev udkomme i form af indlæg på LinkedIn.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Kan spildevandsselskaber foretage udlæg i lejeindtægter?

De spildevandsselskaber, der - i medfør af ændringerne i gældsinddrivelsesloven - er udtrådt af gældsstyrelsens inddrivelsessystem og selv forestår inddrivelsen af forfaldne restancer, har fået nye muligheder for at inddrive restancer fra [...]

Salget af Fjernvarme Fyn er blevet standset

Advokatfirmaet Energi & Miljø har bistået Fionia Fjernvarme i en sag om Odense Kommunes planlagte salg af Fjernvarme Fyn. Foreningen Fionia Fjernvarme blev stiftet den 13. oktober 2020 med det formål at forhindre salget af Fjernvarme Fyn, og for [...]

Dom om ejerskab til spildevandsselskab

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø er vi stolte af at have bistået Fredericia Spildevand og Energi i forbindelse med en retssag om ejerskabet til spildevandsanlæg.

Nye partnere i Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vi har udvidet vores specialistteam og kan med stor glæde meddele, at advokat Christian Halskov Sauer og advokat Thomas Bjørn Roldskov pr. 15. august 2018 er indtrådt som partnere i Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Varmeforsyningsloven med kommentarer

I forlængelse af regeringens Forsyningsstrategi er der igangsat et analysearbejde inden for en række forsyningssektorer. Advokatfirmaet Energi & Miljø har bistået i forbindelse med en del af analysearbejdet.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.