LinkedIn-feed

Arrangementer

Advokatfirmaet Energi & Miljø stiller erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på DANVADansk Fjernvarme, Ferskvandscentret og Komponent, herunder på DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforenings forsyningsjurauddannelse. Vi afholder desuden egne morgenmøder og webinarer med gratis deltagelse samt arrangerer gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Kommende arrangementer

Morgenmøde den 8. juni 2023: Varme

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om varme på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis.

Afholdte arrangementer

Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Pr. 1. juni 2021 vil vores nyhedsbrev udkomme i form af indlæg på LinkedIn.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

COVID-19 og betydningen for entrepriseaftaler

Coronavirus får uundgåeligt betydning for igangværende anlægsarbejder i form af fx lukkede byggepladser, hjemsendte medarbejdere, materialeknaphed fra leverandører mv. Parternes rettigheder i den forbindelse afhænger i første omgang af, hvad der [...]

Ny kendelse om MgO-plader

Voldgiftsnævnet har den 30. januar 2020 afsagt en ny kendelse (C-14106) om MgO-plader.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.