Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Brug af arbejdsklausuler ved udbud af rengøringsopgave

På baggrund af en anmodning fra Odense Kommune har Ankestyrelsen offentliggjort en forhåndsudtalelse, hvor styrelsen afviser, at kommunen kan stille krav om, at alle medarbejdere skal have løn- og arbejdsvilkår på niveau med den offentlige [...]

Regioners undtagelse fra selskabskravet i elforsyningsloven

Energistyrelsen sendte den 7. maj 2021 et udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Høringsfristen er fredag den 4. juni 2021 kl. 12.00.

Kommune handlede i strid med journaliseringspligten

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 23. april 2021 vurderet, at Stevns Kommune har handlet i strid med offentlighedslovens § 15, stk. 1, ved ikke at journalisere tre tilbud fra en leverandør særskilt og ved ikke at journalisere en [...]

Byrådsmedlemmers tavshedspligt

På baggrund af en henvendelse fra KL har Indenrigs- og Boligministeriet anmodet Justitsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt en kommune har pligt til at stille en sikker kommunikationsforbindelse til rådighed for de enkelte byrådsmedlemmer, [...]

Politianmeldelse i forlængelse af advokatundersøgelse

På baggrund af en advokatundersøgelse og kommunens interne afrapporteringer af interne afdækninger i forhold til spørgsmålet om den tidligere borgmester og kommunaldirektørens habilitet besluttede Byrådet i Fredericia Kommune den 12. marts 2021 [...]

Aktindsigt i kommunes korrespondance med virksomhed

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 3. marts 2021 vurderet, at Fredericia Kommune ikke foretog en tilstrækkelig konkret vurdering af og nærmere redegjorde for behovet for hemmeligholdelse af kommunens korrespondance med en virksomhed og risikoen [...]

Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 179 af 26. oktober 2019 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Ændringen er en gennemførelse af politisk aftale af 18. [...]

Beregning af rente efter gebyrloven

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. januar 2021 telefonisk oplyst KL, at det er ministeriets opfattelse, at § 3 i gebyrloven (lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner) giver en kommune, [...]

Kommunes deltagelse i arealudviklingsselskab

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 22. december 2020 vurderet, at Ballerup Kommune ikke fuldt ud har sikret sig, at kommunens deltagelse i et arealudviklingsselskab vedrørende udviklingsprojektet KILDEDAL kunne overholde de begrænsninger og [...]

Afslag på aktindsigt i samlet tilbudssum hjemvist

Ankestyrelsen har den 1. december 2020 bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at genoptage behandlingen af en sag om aktindsigt i oplysningen om den samlede tilbudssum for et vindende tilbud og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Kommunal støtte til et madhus var lovlig

Ankestyrelsen har i en ny udtalelse bl.a. fastslået, at en kommune gerne må yde økonomisk støtte til efteruddannelse af professionelle kokke mod betaling. Undervisningen må blot ikke være kompetencegivende.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.