Afløbsjura

Ferskvandscentret, den 10.-11. november 2021

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.

Målgruppen

De mere erfarne spildevandsforsyningers administrative medarbejdere, kommunale spildevandsmedarbejdere og rådgivere inden for spildevands- og afløbsområdet.
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.