Uvedkommende vand

Ferskvandscentret, den 20. oktober 2020

På kurset lokaliserer vi typiske årsager til fejlkoblinger og andet uvedkommende vand i kloaksystemet. Kurset fokuserer på forebyggelse, opsporing og muligheder for udbedring af problemet. Vi ser på forsyningernes og kommuners roller når, der er uhensigtsmæssigt meget regnvand, drænvand eller overfladevand i spildevandskloakker, eller der er spildevand i regnvandskloakkerne og konsekvenserne heraf.

På kurset gennemgår vi de regler, der regulerer området og hvilken dokumentation, der skal til, når man vil bruge lovgivningen til at reducere antallet af fejlkoblinger.

Og der bliver mulighed for at drøfte, hvordan vi fremadrettet begrænser antallet af fejlkoblinger.

Målgruppe

Medarbejdere ved kommuner, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer, som er beskæftiget med spildevandsplanlægning, afløbsteknik, drift og udlednings- og nedsivningstilladelser.

Undervisere

Advokat Peter Nymann.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.