Nyheder inden for varmeforsyning

Morgenmøde den 1. oktober 2020 kl. 09:30-12:30 i Hvidovre

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om nyheder inden for varmeforsyning med særligt fokus på betydningen af Klimaaftalen, samt Aftale om grøn affaldssektor.

Klimaaftalen, som blev indgået den 22. juni 2020, indeholder en række elementer som har betydning for den fremtidig varmeforsyning, bl.a. følgende:

  • Grøn omlægning af varmeafgifter
  • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
  • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
  • Grøn fjernvarme
  • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi

Endvidere har også den del af den politisk aftale af 16 juni 2020 om affaldssektoren betydning, idet den indeholder krav om reduktion af kapaciteten for affaldsforbrænding inden årsskiftet.

På morgenmødet vil vi gøre status på aftalernes implementering og forsyningsselskabernes kommunernes handlemuligheder og handlepligter.

Vi gennemgår desuden de seneste aktuelle afgørelser og tendenser inden for varmeforsyning generelt.

Mødet henvender sig primært til ansatte i kommuner samt forsyningsselskaber. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. sal
2650 Hvidovre

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Asger Janfelt.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 24. september 2020.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.