Juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet

Morgenmøde den 22. september 2020 kl. 09:30-14:30

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet.

Vi forventer, at følgende emner vil blive behandlet på morgenmødet*:

  • Spildevandsplanlægning i lyset af vandplanlægningsloven: Vi kigger på aktuelle og udvalgte problemstillinger om spildevandsplanlægningen – og betydningen af vandplanlægningsloven og indsatsprogrammerne i den forbindelse. 
  • Forsyningspligt: Vi gennemgår nyeste retspraksis om miljøbeskyttelseslovens forsyningspligt – og betydningen af denne praksis for kommunen, spildevandsselskabet og grundejerne. 
  • Bypass og regnbetingede overløb: Vi kigger nærmere på reguleringen af udledninger af mekanisk renset spildevand i lyset af sagen fra Københavns Kommune. 
  • Øvrige nyheder: Øvrige, relevante juridiske nyheder på vand- og spildevandsområdet, herunder den politiske aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning fra den 15. maj 2020.

Eventuelle forslag til øvrige programpunkter modtages gerne på forhånd.

Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted hos:

Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

Undervisere

Advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 15. september 2020.

Link til tilmelding til morgenmødet vil kunne tilgås snarest.

Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.